Klienters berättelse

Jag har varit klient hos Monika i lite mer än ett år. Jag har endast kunnat delta via hennes Skype-sessioner och de har verkligen förändrat mitt liv! Jag sitter och känner efter vad jag vill dela, men det är så mycket…

Det häftiga med att ha en session/process med Monika är att det verkligen händer grejer! Det är därför jag endast kontaktat och deltagit på hennes sessioner det sista året… Jag har aldrig upplevt något liknande med någon annan, och det hjälper mig vidare.
🔶🧡🔶

De förändringar jag upplever är:

  • jag är betydligt mer medveten om min kropp, energi, frekvenser och vad som sker på subtil nivå omkring mig.
  • jag får lätt visdom och svar från mitt hjärta, min kropp och anden när jag behöver.
  • jag mår bra, har ett jämnare mående och är mer tillfreds i min vardag.
  • jag har öppnat upp mig mer och njuter mycket av mitt liv.
  • jag älskar mig själv och börjar känna den villkorslösa kärleken mer och mer.

Grejen är att Monika är ingen healer, utan den transformation och läkning som sker har jag själv stått för. Vilket har bidragit till att jag har fått en starkare kontakt med mig själv och MIN kraft. Jag aktiveras och jag tar eget ansvar, väljer aktivt och känner. Med Monika som stöd som har superhäftiga gåvor! Det är magiskt att känna hur kraftfull och vilken kapacitet jag verkligen har, utan att den lämnas över till någon annan. Eftersom det är jag som aktivt står transformationen med Monika som katalysator, så ligger kraften och magin hos mig hela tiden. Det är häftigt!
Jag känner mig känner trygg, sedd och ”omhändertagen”. Det var läskigt första gången för jag visste inte vad jag hade att vänta mig, men det gick över bara jag såg Monika (på Skype).

Så våga! Testa!
Det är magiskt det som kan ske om vi bara ger kroppen och anden utrymme… 

– Brus Sandra KarisIt is said that true healers know the darkness as deeply as they know the light, in a perfect balance. You will find Monika here.

Whenever and however you meet her, you will quickly understand you are in the presence of someone extraordinary. You don’t even need to believe in magic to be blown away by her and her methods. When you look at her, you will be shown exactly what you need to see in yourself and in her words you will hear your soul. She builds bridges between the expressions of you, between worlds and times. Her apparently innocent questions will open many doors and windows in you, where Love will ultimately come in. Her energy is fast, precise and bigger than words.

She has helped me and my children many times when hope felt gone. After every single meeting, I felt touched and blessed by one of God’s hand.

-M.J